Gấp Gấp Cần tìm việc tại berlin ( mazahn, hohen, lichtenberg) Vollzeit Job

01-12-2022 05:21   Người tìm việc   Berlin   402 Lượt xem ID: 752
Nội dung

Nam giấy tờ 3mảnh, khoẻ mạnh, chịu khó. Cần tìm công việc làm thêm ca tối hoặc tối đến sáng ở quanh khu vực ( hohen, mazahn, lichtenberg..) sdt liên hệ 015222008716

Giới thiệu
Nam giấy tờ 3mảnh, khoẻ mạnh, chăm chỉ cần tìm việc làm ca tối hay từ tối đến sáng tại berlin quanh khu vực ( hohen, mazahn, lichtenberg...)
-->