2 Bài đăng được tìm thấy

Nha Hang Viet Thai

Can ban nha hang

03-01-2023 09:58   Sang nhượng   Northeim 20.31km Vollzeit   €
Toi can ban nha hang tau va viet, thu nhap moi thang la 30 den 32k. quan co 70 cho ngoi, va 24 cho ngoi trong vuon truoc nha hang.cho dau xe co nhieu cho. tien thue nha 1500 warm....
Tung Le

Sang huong cua hang

25-05-2022 14:27   Sang nhượng   Northeim 20.31km Vollzeit   €
Cua hang nam trong Center rong 65qmThich hop cho ban nao muon ban hoa lam Nail ban tra sua hoac Asia bistroMiete 800€ .Ai co ngu cau xin lien he 01520388049 Northeim

Bạn đang tìm việc làm

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume