2 Bài đăng được tìm thấy

Long

Tìm phụ bếp

04-02-2022 04:15   Tìm người làm   Moers 42.22km Vollzeit   €
(Tìm phụ bếp)Quán imbiss ở tỉnh cách duisburg 20km cần tìm phụ bếp yêu cầu có kinh nghiệm, có kí bảng lương được(giấy tờ nước thứ 3 có es/eu cũng có thể ký được )có nhà cho người ở...
Long

Tìm phụ bếp

10-01-2022 15:10   Tìm người làm   Moers 42.22km Vollzeit   €
Quán imbiss ở tỉnh cách duisburg 20km cần tìm phụ bếp yêu cầu có kinh nghiệm có giấy tờ có thể kí được(giấy tờ nước thứ 3 có es/eu cũng có thể ký được )có nhà cho người ở xa chế độ...

Bạn đang tìm việc làm

Upload your Resume and easily apply to jobs from any device!
Add Your Resume