Tim nguoi lam Vollzeit Job

03-01-2023 13:59   Tìm người làm   Bocholt   398 Lượt xem ID: 758
Nội dung

TIM NGUOI LAM

Giới thiệu
Đăng hộ:
Quán ăn nhanh trong Center Bocholt (cách Essen/Oberhausen/Gelsenkirchen khoảng 50 km) tuyền gấp :
? 1 koch chính
? 1 phụ koch
Yêu cầu nhỏ có giấy tờ hợp lệ.
Có nhà ở cho nhân viên, gần nơi làm việc,Có thể đi làm ngay!!
Liên hệ: Tuấn, 0152-32178578