Tìm phụ bếp Vollzeit Job

01-11-2021 19:02   Tìm người làm   Berlin   704 Lượt xem ID: 615
Nội dung

Quán ở Berlin Charlottenburg cần tìm một phụ bếp. Yêu cầu biết việc và có trách nhiệm trong công việc. Dt liên lạc 0152/52688925. Cảm on

Giới thiệu
Quán ở Berlin, Charlottenburg cần tìm một phụ bếp. Yêu cầu biết việc và có trách nhiệm trong công việc. Dt liên lạc 0152/52688925
-->