Tim phu bep Vollzeit Job

02-05-2023 17:16   Tìm người làm   Stuttgart   284 Lượt xem ID: 785
Nội dung

chào mọi nguời,Quan an tai tp Stuttgart (Tây đức) chỗ mình cần tìm phụ Bếp (chảo Dầu),

có chỗ ăn ở cho người ở xa

yeu cau có giấy phép lao động hợp lệ tại đức, ES Eu Balan, Tiep, Ukraina…… môi truờng làm việc thỏai mái, Lương thỏa thuận!

Vui lòng liên hệ: 01736863219

Giới thiệu
Chào mọi nguời,Quan an tai tp Stuttgart (Tây đức) chỗ mình cần tìm phụ Bếp (chảo Dầu), có chỗ ăn ở cho người ở xa
yeu cau có giấy phép lao động hợp lệ tại đức, ES Eu Balan, Tiep, Ukraina…… môi truờng làm việc thỏai mái, Lương thỏa thuận!

Vui lòng liên hệ: 01736863219
-->