Tim viec Phu bep / Phu koch Vollzeit Job

13-02-2022 23:04   Người tìm việc   Baden-Baden   694 Lượt xem ID: 657
Nội dung

Toi 34 tuổi,trẻ khỏe, giấy to Hungari đi lai . đã có kinh nghiệm làm rau,chien đồ phụ nấu cho quan, dọn dẹp ve sinh ,đi bất cứ vùng nào Vậy anh chi nao có nhu cầu xin lien he 015236631319 xin chân thành cam on

Giới thiệu
Toi 34 tuổi, giấy to Hungari đi lai . đã có kinh nghiệm làm rau,chien đồ phụ nấu cho quan, dọn dẹp ve sinh ,đi bất cứ vùng nào Vậy anh chi nao có nhu cầu xin lien he 015236631319 xin chân thành cam on
Tags tìm kiếm
tim
-->