Tìm người làm Vollzeit Job

25-05-2022 11:33   Tìm người làm   Potsdam   491 Lượt xem ID: 701
Nội dung

Tiệm trong Stern-Center Potsdam cần tìm người làm. Ai có nhu cầu, xin liên lạc trực tiếp số 017651883665 gặp a Tuấn để biết thêm chị tiết.

Xin cảm ơn mọi người

Giới thiệu
. Tiệm chúng tôi nằm trong Stern-Center tại Potsdam
-->