Quán Vietnam cần tìm ĐẦU BẾP ở Berlin Wilmersdorf Vollzeit Job

23-10-2022 17:07   Tìm người làm   Berlin   422 Lượt xem ID: 744
Nội dung

[Berlin Wilmersdorf]

Cần tìm một ĐẦU BẾP có giấy tờ hờp lệ. Lương theo thỏa thuận. Liên hệ theo số diện thọai: 0157 53681757

Giới thiệu
Quán Vietnam cần tìm ĐẦU BẾP ở Berlin Wilmersdorf
-->